Havssköldpaddor på Norra Cypern

Här på ön finns det flera sandstränder som havssköldpaddan kommer och lägger sina ägg på. Några av stränderna heter Alagadi Beach samt Karsyaka, och varje år kommer frivilliga studenter från hela världen för att jobba med att hjälpa dessa djur.

Det finns två sorter Caretta caretta och Chelonia mydas. De lägger sina ägg i juni-augusti, och de små kommer fram i mitten av juli – september.

Här får ni vara med när de lägger sina ägg , samt när de kläcks.

Chelonia mydas kan bli upp till 1,40 meter lång, och kan väga mellan 100 -150 kg. Den lägger upp till 200 ägg per näste, den äter sjö gräs, och där av namnet ”Green Sea Turtle” .

Caretta Caretta är lite mindre än Green Sea Turtle, och den kan bli upp till 1 meter lång och väga mellan 100 – 120 kg den äter bl a fisk, krabbor. Man kan även ”adoptera” en sköldpadda.
För mer information se deras hemsida. www.cyprusturttles.org

turtles - 1 turtles - 2 turtles - 3 turtles - 4 turtles - 5